Zoeken naar:

Aanlevering:

 • Wapens worden gestald in de conditie zoals aangeleverd, geadviseerd wordt om de wapens vooraf uitvoerig te reinigen of deze door WAPENSTALLING.NL te laten reinigen. Bij ontvangst van de wapens worden de basis kenmerken schriftelijk vastgelegd door beide partijen.

Condities:

 • Bewaring; wapens staan op het verlof of omgevingsvergunning jachtgeweer activiteit van de eigenaar.
 • Stalling; wapens worden overgeschreven naar de erkenning van WAPENSTALLING.NL. Het wapen blijft eigendom van de eigenaar.

Opties:

 • Voor “Bewaring” geld een minimale periode van 1 maand. De wapens blijven op het verlof of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit van de eigenaar. De eigenaar is verantwoordelijk voor de geldigheid van zijn verlof of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. WAPENSTALLING.NL neemt geen aansprakelijkheid wanneer de wapen(s) niet gedekt zijn door een verlof of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, maar biedt wel de mogelijkheid om de wapens(s) over te zetten naar een stalling contract.
 • Voor “Stalling” geld een minimale periode van 6 maanden en maximale periode van 3 jaar. Na 3 jaar heeft de eigenaar de keuze de periode te verlengen.

Verlengings periode:

 • De eigenaar dient minimaal 14 dagen voor afloop van de stalling periode aan te geven of de termijn wordt verlengd of beëindigd. WAPENSTALLING.NL zal u hierover vooraf informeren. De bewaar/stalling periode kan tussentijds door de eigenaar verlengd worden door een mail te sturen naar Info@wapenstalling.NL
 • De eigenaar kan de bewaarde wapens overzetten naar een stalling overeenkomst. Door deze keuze heeft de eigenaar geen verplichtingen met Korpscheftaken (Politie) en is het wapen gedekt door de erkenning van WAPENSTALLING.NL.
 • Voor wapens welke voor de einddatum van de bewaar of stalling periode worden teruggeschreven of verkocht geld geen teruggave van de resterende periode.

 Betaaltermijn:

 • De kosten worden vooraf betaald aan WAPENSTALLING.NL. Wanneer de factuur niet binnen de vastgestelde termijn wordt betaald ontvangt de eigenaar een herinnering. Wanneer de rekening na 3 maanden niet wordt betaald dan blijven de wapens 3 maanden in stalling bij WAPENSTALLING.NL. Na de 6e maand worden de wapens kosteloos eigendom van WAPENSTALLING.NL.  Er kan geen beroep meer worden gedaan op het eigendom.

 Verzekering:

 • De wapens gestald bij WAPENSTALLING.NL staan in een moderne hoog beveiligde bunker. De wapens zijn standaard niet verzekerd tegen schade, brand en/of diefstal. Op verzoek kunnen de wapens verzekerd worden, de verzekeringswaarde en premie worden in samenspraak bepaald.  

Verkoop door de eigenaar:

 • De eigenaar heeft de mogelijkheid de wapens zelfstandig te verkopen. De potentiele koper kan het wapen bekijken bij WAPENSTALLING.NL.Voor het verkoop bezoek worden kosten in rekening gebracht, deze staan in het prijsoverzicht en moeten worden voldaan door de eigenaar. WAPENSTALLING.NL heeft geen winkel en de potentiele klant heeft toegang tot een ruime ontvangstruimte om het wapen te beoordelen. De potentiële koper moet in bezit zijn van een verlof of omgevingsvergunning jachtgeweer activiteit, of moet aan kunnen tonen minimaal 1 jaar lid te zijn bij een schietvereniging of de jachtopleiding succesvol hebben afgerond.

 Verkoop door WAPENSTALLING.NL:

 • De eigenaar heeft de mogelijkheid de wapens te laten verkopen door WAPENSTALLING.NL. De wapens worden op toonaangevende Nederlandse of Europese websites ter verkoop aangeboden.

Tarieven:

 • Kosten voor dienstverlening staan in het meest actuele prijsoverzicht van WAPENSTALLING.NL·