Zoeken naar:

Aanlevering:

 • Wapens worden gestald in de conditie zoals aangeleverd, geadviseerd wordt om de wapens vooraf uitvoerig te reinigen of deze door WAPENSTALLING.NL te laten reinigen.
 • Bij ontvangst van de wapens worden de basis kenmerken schriftelijk vastgelegd door beide partijen.

Stalling opties:

 • Voor korte termijn stalling geld een minimale periode van 1 maand. De wapens blijven op het verlof of jachtakte van de eigenaar staan. De eigenaar is verantwoordelijk de geldigheid van zijn verlof of jachtakte. WAPENSTALLING.NL neemt geen aansprakelijkheid wanneer de wapen(s) niet gedekt zijn door een verlof of jachtakte, maar biedt de mogelijkheid om de wapens(s) over te zetten naar een lange termijn stalling contract waarbij de wapen(s) worden overgeschreven op de erkenning van WAPENSTALLING.NL.
 • Voor lange termijn stalling geld een minimale termijn van 6 maanden en maximale periode van 3 jaar. Na 3 jaar kan de termijn verlengd worden.

Stalling condities:

 • Korte termijn stalling; wapen staat op het verlof of jachtakte van de eigenaar.
 • Lange termijn stalling; wapen wordt overgeschreven op de erkenning van WAPENSTALLING.NL.

Verlenging stalling termijn:

 • De eigenaar dient minimaal 21 dagen voor afloop van de stalling periode aan te geven of de stalling termijn wordt verlengd of beëindigd. WAPENSTALLING.NL zal u hierover vooraf informeren.
 • De stalling periode kan tussentijds door de eigenaar verlengd worden door een mail te sturen naar Info@wapenstalling.NL
 • De korte termijn stalling kan op aangeven van de klant omgezet worden naar lange termijn stalling.
 • De lange termijn stalling kan met minimaal 3 maanden tot maximaal 3 jaar verlengd worden.
 • Wapens welke voor de einddatum van de stalling periode worden teruggeschreven of verkocht aan derden geld geen teruggave van de resterende stalling periode.

Betaaltermijn:

 • De kosten worden vooraf betaald aan WAPENSTALLING.NL.
 • Indien de kosten voor een verlenging niet worden betaald binnen 1 maand dan zal er een herinnering naar de eigenaar worden gestuurd. Wanneer de rekening na 3 maanden niet wordt betaald dan blijven de wapens 3 maanden in stalling bij WAPENSTALLING.NL. Na de 6e maand worden de wapens kosteloos eigendom van WAPENSTALLING.NL.  Er kan geen beroep meer worden gedaan op het eigendom.  

Verzekering:

 • De wapens gestald bij WAPENSTALLING.NL staan in een moderne hoog beveiligde locatie. De wapens zijn standaard niet verzekerd tegen schade, brand en/of diefstal. Op verzoek kunnen de wapens verzekerd worden, de verzekeringswaarde en premie worden in samenspraak bepaald.  

Verkoop op eigen initiatief:

 • De eigenaar van een gestald wapen heeft de mogelijkheid het wapen zelfstandig te verkopen. Vooraf maakt de eigenaar een afspraak met WAPENSTALLING.NL, vervolgens zal het wapen op het afgesproken moment beschikbaar zijn. Voor het verkoop bezoek worden kosten in rekening gebracht, deze staan in het prijsoverzicht en moeten worden voldaan door de verkoper. WAPENSTALLING.NL heeft geen winkel en de potentiele klant heeft toegang tot een ruime ontvangst ruimte om het wapen te inspecteren. De potentiële koper moeten bij binnenkomst een ID tonen en aan te geven op welke grond zij het wapen wenst te kopen (jachtakte, verlofhouder, bezig met jachtopleiding of meer dan 1 jaar lid van schietsport vereniging). 

Tarieven:

 • Kosten voor dienstverlening staan in het meest actuele prijsoverzicht van WAPENSTALLING.NL